Çocuk ve Ergenler İçin Şema Terapi Eğitimi

Jeffrey Young tarafından geliştirilen Şema Terapisi (ST), bilişsel davranışçı terapinin (BDT) geliştirilmesidir ve özellikle duyguları birleştirir, aynı zamanda tanı ve tedavi değerlendirmelerinde gelişimsel yönler merkezi olarak yer almaktadır. Ayrıca, ST, hayat boyunca bir dizi şema, mod ve temel ihtiyaçlara dayanmaktadır. Bu nedenle, ST- BDT'nin teknik ve stratejik farklılıkları açısından - özellikle de çocuk ve ergen terapisi alanında,  eylem kılavuzluğu ve tanı/ tedavi kavramları oluşturmak için uygundur.

2 günlük eğitimde, öncelikle şema terapötik kavramsal model (şemalar, modlar, başa çıkma stratejileri), altta yatan teori (gelişimsel görevler bağlamında merkezi öneme sahip temel ihtiyaçlar) ve terapötik tutumdaki gereksinimler (ör. ''sınırlı ebeveynlik'' ve ''empatik yüzleştirme'') ana hatlarıyla çizilmektedir ve çocukluk ve ergenlik döneminde mizaç ve kişilik faktörlerinden bahsedilmektedir.

Eğitimin merkezinde, bilişsel davranışçı terapinin çocuk ve ergen alanında başarılı olduğu kanıtlanmış şema terapötik stratejilerini kapsayan alıştırmalar ve uygulamalar bulunmaktadır. Genel bir bakış olarak terapötik stratejiler: Çizimler ve resimlerle çalışma, mod odaklı oyun terapisi, hikayelerle çalışma, parmak ve el kuklaları, metaforlar, sandalye çalışması, imgeler, şablonlar ve hatırlatma kartlarının kullanımı.

Eğitimin bir diğer önemli bölümü ise ebeveynler ile çalışmadır. Tipik ebeveyn modu gruplaşmaları, ebeveyn şemaları ve modlarının incelenmesi ve ebeveynlerle mod çalışmasında pratik uygulamaları içermektedir.

Eğitim, birçok resim ve video materyali içermektedir ve ayrıca küçük egzersizlerle katılımcıların içeriği uygulamalarına olanak sağlamaktadır.EĞİTİM KONULARI:

Şema terapi yetişkinler için olduğu kadar çocuk ve ergenlerde de etkili oluyor.

Dünyaca tanınan çocuk ve ergen şema terapisti, “Çocuk ve Ergenler için Şema Terapi” kitabının yazarlarından Christof Loose’ un vereceği uygulama ve teoriye dayanan şema terapi eğitiminde ele alınacak bazı başlıklar aşağıdaki gibidir:

  • Şema terapinin çocuk ve ergenlerde klinik uygulamaları
  • Çocuk ve ergenler için şema terapide vaka kavramsallaştırma
  • Çocuklarla ilgili teknikler ve yöntemler
  • Ebeveynle ilgili teknikler ve yöntemler
  • Terapi uygulamasında şema terapötik yaklaşım: çizimler ve resimler, mod odaklı oyun terapisi, hikayeler, parmak kuklaları, metaforlar, sandalye çalışması, imgeleme, hatırlatma kartlarının kullanımı


** Eğitim saatlerini eksiksiz dolduran katılımcılara ''KATILIM BELGESİ'' verilecektir.

Eğitmen:Christof Loose; PhD

Klinik psikolog; Çocuk ve Ergen terapisti (CBT)
Üst düzey şema terapisti ve süpervizörü - Çocuk ve Ergen Şema Terapisti
Yetişkin Şema Terapisti- Uluslararası Şema Terapi Derneği (ISST Eğitmeni)
Heinrich-Heine Üniversitesi Düsseldorf  Deneysel Psikoloji Enstitüsü Klinik Psikoloji Bölümü
Kimler Katılabilir:Psikologlar, Psikiyatristler, Çocuk & Ergen Psikiyatristleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Mezunları, Çocuk Gelişim Uzmanları, Psikiyatri Hemşireleri ayrıca bu alanlarda öğrenim gören yüksek lisans ve 4. sınıf öğrencileri eğitime katılabilir.

İletişim:

Bilgi ve Kayıt İçin:

Neo İletişim - Nur Erdamar Kasar

Tel: 0544 722 28 64  -  0532 785 98 05

E-posta: nurerdamar@gmail.com

E-posta: nurkasar@neoiletisim.com


Eğitim takvimi ve başvuru için tıklayın