Klinik Ölçme ve Değerlendirme

Klinik tanı ve tedavinin oluşturulması aşamasına gelene kadar başvuruda bulunan bireyle ilgili klinik gözlemi destekleyici değerlendirme araçları kullanılır. Psikoterapinin temel öğelerinden olan bu temel şart karşılandığında, bunun üzerine bir tedavi planı oluşturulur ve ona göre bir yol izlenir. Merkezimizde aşağıdaki araçlar ile ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır.

  • WISC-R Çocuklar İçin Zeka Ölçeği
  • Denver 0-6 Yaş Arası Gelişimsel Tarama Testi
  • Rorschach ve MMPI Kişilik Değerlendirme
  • Diğer Psikolojik Ölçek ve Testler