Özel Çalışma Alanlarımız

Yetişkinlerde ve çocuklarda bireysel ve grup olmak üzere aşağıdaki alanlarda sıklıkla çalışmaktayız.

  • Anksiyete Bozuklukları
  • Duygudurum Bozuklukları
  • Uyku Bozuklukları
  • Cinsel Bozukluklar ve Cinsel Kimlik Bozuklukları
  • Yeme Bozuklukları               
  • Infertilite Tanısı Almış Kişilerde Uyum Bozuklukları
  • Uyum Bozuklukları