Patalojik Kumar Oynama

Genel erişkin nüfusun yaklaşık % 1-3’ünün patolojik kumar oynama ölçütlerini doldurduğu bildirilmiştir . Bu oran psikiyatrik hastalar arasında % 6’ya; alkol-madde bağımlılarında %8-25 gibi yüksek düzeylere ulaşmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde aile üyeleri de dahil olmak üzere en az 2.5 milyon insanı etkilediği, bu sayının giderek tırmandığı ileri sürülmüştür. Kompulsif kumarbazlığa alkol ve madde bağımlılığı yüksek oranda eşlik etmektedir. Major depresyon, iki uçlu duygudurum bozukluğu, anksiyete bozuklukları, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, narsissistik ve antisosyal başta olmak üzere kişilik bozukluklarının patolojik kumarbazlığa eşlik eden veya bu hastaların yaşam öyküsünde saptanan diğer psikiyatrik bozukluklar olduğu belirtilmiştir.


İlerleyici seyir, büyük kayıplara karşın kumar oynama davranışının kontrol altına alınamaması, olumsuz sonuçların göz ardı edilmesi gibi özellikler tanı koydurucudur. Madde bağımlıları gibi patolojik kumarbazlarda, uyarılma isteği ve öforik duruma ulaşma çabası ön plandadır. Benzer şekilde patolojik kumarbazlar tolerans ve çekilme belirtileri de gösterirler. Bu nedenle aynı uyarımı yaşamak için zaman içinde daha fazla para yatırma, ve kumar oynanmadığı zaman huzursuzluk, yerinde duramama, depresif mizaç, ve yoğunlaşma zorlukları gibi çekilme belirtilerinin varlığı
oldukça tipiktir.


Patolojik kumar oynama tedavisinde en güncel ve umut vaat eden yaklaşım bilişsel tedavidir. Bu yöntemde denetleme yanılsaması, sihirli inançlar, taraflı değerlendirme, hatalı algılama ve irrasyonel düşünme gibi hatalı kognisyonlara karşı içgörü geliştirmek ve bunları daha iyi uyum sağlayan (adaptif) şemalarla değiştirmek amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımın en başarılı biçimde uygulandığı “Quebec” programında 1. Kumar hakkında bilgilendirme, 2. Bilişsel yaklaşım , 3. Sorun çözme eğitimi, 4. Sosyal beceri eğitimi ve 5. relaps önleme aşamaları ile çok yüz güldürücü tedavi sonuçları alındığı bildirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda bu tedavi yaklaşımının daha da yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir. Serotonin geri alım inhibitörleri de başarı şansını arttırmaktadır.


TÜM KİTAPLARDA %45'E VARAN İNDİRİMLER

İyi Hissetmek
%25
indirim
85 TL
63.75 TL
Hayatı Yeniden Keşfedin
%25
indirim
70 TL
52.5 TL
Mod Terapisi
%25
indirim
55 TL
41.25 TL
Jane Doe

Psikiyatr H.Alp Karaosmanoğlu

1969 yılında İzmir'de doğdu. 1993 yında Ege Üniversitesi Tıp Fakülesi'nden mezun olduktan sonra Psikiyatri ihtisasını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tamamladı. Analitik Yönelimli Grup Terapileri, Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapi, Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavileri eğitimlerini tamamladı.

2000 yılında PsikoNET Psikoterapi ve Eğitim Merkezini kurdu. Halen bu merkezin yöneticiliğini yapmaktadır. Bilişsel ve Davranışçı Terapi eğitimini ve süpervizyonunu bitirdikten sonra 2002 yılında Şema Terapi ile ilgilenmeye başladı ve 2005 yılının başlarından itibaren bu tedavi türünün ülkemizde tanınması ve uygulanması amacıyla eğitmlere başladı. ISST (International Society of Schema Therapy) tarafından "Advanced" seviyede Şema Terapisti ve eğitimcisi olarak tanınan Dr. Karaosmanoğlu halen bu eğitimleri sürdürmektedir.

2003 yılında PsikoNET Yayınlarını kuran Dr. Karaosmanoğlu, Bilişsel ve Davranışçı Terapi ve Şema Terapi konularında çeşitli kitapların çevirilerinde yer aldı ve editörlüklerini yaptı.