Şema Terapi Eğitimi

I. OTURUM -  Şema Terapi Temel Teknikler 1

ŞEMA TERAPİ

 • Bilişsel Terapi’den Şema Terapi’ye değişim
 • Şema Terapi’nin Tanımı
 • Standart Bilişsel Terapi modelinden farkı
 • Şema Teorisi

ŞEMALAR

 • Şemaların Kazanılması
 • Şemaların Özellikleri
 • 5 Şema Alanı ve 18 Şema

BAŞA ÇIKMA TEPKİLERİ

 • Başa Çıkma Tanımı
 • Başa Çıkma Tepkileri:Teslim,Kaçınma ve Aşırı Telafi

ŞEMA MODLARI

 • Şema Modu Tanımı
  Çocuk Modları,Uyum Bozucu Ebeveyn Modları,Uyum Bozucu Baş Etme Modları,
 • Sağlıklı Erişkin Modu
 • Kişilik Bozukluklarında Şema Modları: Narsistik ve Borderline Kişilik Bozukluğu

ŞEMA TERAPİSİ UYGULAMALARINA GİRİŞ

Şema Terapi Teknikleri

Bilişsel Teknikler

 • Şema günlükleri
 • Başa çıkma kartları
 • Kar-zarar analizi
 • Kanıt-karşı kanıt analizi

Yaşantısal Teknikler 1 (Görselleme Çalışması)

 • Görselleme & Görsellemenin Yeniden Senaryolandırılması
 • Şemaları Erken Çocukluk Yaşantısıyla Bağdaştırmak
 • Çocuk modları, özellikle incinmiş ve kızgın çocuk modları ile yeniden ebeveynlik

Yaşantısal Teknikler 2 (Çift Sandalye&Canlandırma)

 • Şemalar ve modlarla çift sandalye
 • Uyum bozucu başa çıkma modlarıyla yüzleştirmek
 • Canlandırmalar

Terapi İlişkisinin Şema Terapi odaklı kullanımı

 • Yeniden Ebeveynlik
 • Empatik Yüzleştirme
 • Sınır Koymak
 • Terapist Şemaları: Bazı danışanlar karşısında şemaları aktifleşenterapistlerin tedavi sürecinde karşılaştıkları engellerle çalışmak
 • “Kendini açma”nın uygun şekilde kullanımı

Ev ödevi çalışmaları ve davranışsal değişim

2. OTURUM Şema Terapi Temel Teknikler 2

DETAYLI ŞEMA STRATEJİLERİ

Sevgi Alanı

 • Duygusal Yoksunluk Şeması için stratejiler
 • Sosyal İzolasyon
 • Duyguları Bastırma
 • Kusurluluk

Saygı Alanı

 • Başarısızlık
 • Boyun Eğicilik
 • Bağımlılık
 • İç içelik

Güven Alanı

 • Dayanıksızlık
 • Karamsarlık
 • Kuşkuculuk
 • Terkedilme
 • Cezalandırıcılık
 • Fedakarlık

Sınır Alanı

 • Yüksek Standartlar
 • Onay Arayıcılık
 • Haklılık
 • Yetersiz Özdenetim

III. OTURUM (Şema Terapinin Borderline & Narsistik Kişilik Bozukluklarında Uygulanması)

İÇERİK VE HEDEFLER

 • Borderline ve Narsistik Kalıpları Tanıma
 • Mod Modelini Öğrenmek
 • Mod Tekniklerinin Kişilik Bozukluklarında Uygulanması
 • Mod Ölçeğinin Tedavide Kullanımı
 • Yaşantısal, Bilişsel, Davranışsal Yöntemlerin Kullanımı
 • Terapi İlişkisinin Tedavide Kullanımı
 • Terapide Sınırları Yönetmek
 • İntihar Girişimlerini Yönetmek
 • Yakınlaşma ve Bireyselleşme Becerilerini Geliştirmek
 • Terapist Şemalarının Yönetimi
 • Borderline ve Narsistik İlişkileri Tanımak
 • Empatik Yüzleştirme Tekniğinin Kullanımı
 • Öfke Ataklarını Yönetmek
Eğitmen:Dr. Alp Karaosmanoğlu

Psikiyatrist
Advanced Level Schema Therapist/Trainer
Vice-President of ISST (2012-2014)
Kimler Katılabilir:Psikologlar, Psikiyatristler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Mezunları,Psikiyatri Hemşireleri, Sosyal Hizmet Uzmanları, ayrıca bu alanlarda öğrenim gören yüksek lisans ve 4. sınıf öğrencileri eğitime katılabilir.

Eğitimin sonunda Tüm eğitim saatlerini eksiksiz dolduran katılımcılara katılım Belgesi verilecektir. Bu eğitim, süpervizyonlara devam etmek ve Uluslararası Şema Terapisti Sertifikası almak için zorunlu bir eğitimdir.
İletişim:

Bilgi ve Kayıt İçin:

Neo İletişim - Nur Erdamar Kasar

Tel: 0544 722 28 64  -  0532 785 98 05

E-posta: nurerdamar@gmail.com

E-posta: nurkasar@neoiletisim.com


Eğitim takvimi ve başvuru için tıklayın