Somatizasyon Bozukluğu - Briquet Sendromu

Somatizasyon Bozukluğu Somatoform Bozukluklar ana grubu altında sınıflandırılmaktadır. Bu bozukluğun ana çekirdeği belirtilerin bedensel bir hastalığı düşündürmesidir. Bu nedenle Somatoform Bozukluk terimi kullanılmaktadır. Bu kümedeki hastalıklardan
birisi de saomatizasyon bozukluğudur. Aynı kümede yer alan diğer bozukluklar Konversiyon Bozukluğu, Ağrı Bozukluğu, Hipokondriyazis ve Beden Dismorfik Bozukluğu bulunmaktadır. Hastanın bedensel yakınmalarının sosyal, mesleksel ve diğer alanlarda yıkım yapması önemlidir.

Son 20 yıla kadar bu sendrom aslında histeri olarak ele alınmış ve histerik nevrozdan ayırımı yapılmamıştır. Bu bozukluk konusunu yeni baştan ele alan araştırmacılar gene histeri terimini kullanarak bozukluğun sınırlarını çizmeye çalışmışlardır. Bu sayede 1980'de DSM-3'e somatizasyon bozukluğu başlığı altında girmiştir.

Bedenselleştirme (somatizasyon) terimi değişik anlamlarda kullanılmaktadır. Örneğin, depresyonlarla ruhsal acının bedensel olarak anlatılması, psikosomatik hastalıklarda ruhsal acının somatik bozukluk yaratması, konversiyonda beden dili ile anlatılması gibi.

Somatizasyon bozukluğunda uzun yıllar süren çok değişik fizik belirtilerle giden bir rahatsızlık söz konusudur. Bu belirtiler arasında hastanın delikanlılık, genç kızlık çağından beri sık sık hastalanan bir kişi olduğu: zaman zaman konversiyon veya psödonörolojik belirtiler gösterdiği görülür. Bu psödonörolojik belirtiler arasında ses kısılması, sağırlık, körlük, yutma güçlüğü, felçler sayılabilir. Karın ağrıları, bulantı, kusma nöbetleri, öğürme ve geğirmeler, karın şişmesi gibi gastroentestinal belirtiler de oldukça sık görülen. Adet bozuklukları, düzensizlikleri, aşırı kanamalar, gebelik sırasında aşırı kusmalar ve bu nedenlerle hastaneye yatmalar da sık olmaktadır.
Psikoseksüel belirtiler arasında cinsel isteksizlik, soğukluk yada cinsel birleşme sırasında ağrı olabilir. Genel olarak bedenin değişik yerlerinde, kollarda, bacaklarda değişik derecelerde ağrılar; soluk darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, baş dönmesi gibi belirtiler görülür. Bu belirtilerin 30 yaşlarından önce başlaması ve uzun süre devam etmiş olması gerekir. Briquet sendromundaki belirtilerin önemli bir kısmı histerik görünüm vermekle birlikte dikkat edilecek olursa bu belirtilerin bütün bir yaşam boyunca sürmüş olması; hastalığın bir yaşam stili durumuna gelmesi söz konusudur. Bu sendromda ailesel bir yüklülük olduğu bildirilmiştir.

Somatizasyon bozukluğunun ayırıcı tanısında depresyon, hipokondriyazis, panik, yaygın bunaltı, konversiyon bozukluklarını ve iç hastalıklarını (organisite) düşünmek ve iyi incelemelerden sonra karar vermek gerekir. Bu hastalar çok kolaylıkla hastanelere yatırılabilmekte, gereksiz yere ameliyat olabilmektedir.

Kişinin zihinsel anlatım kapasitesinin sınırlı olduğu durumlarda bedenselleştirerek anlatma ağırlık kazanmaktadır. Bu durumlarda Somatoform Bozukluklar grubundaki hastalıkların görülme sıklığı artar.


TÜM KİTAPLARDA %45'E VARAN İNDİRİMLER

İyi Hissetmek
%25
indirim
230 TL
172.5 TL
Hayatı Yeniden Keşfedin
%25
indirim
210 TL
157.5 TL
Mod Terapisi
%25
indirim
150 TL
112.5 TL
Jane Doe

Psikiyatr H.Alp Karaosmanoğlu

1969 yılında İzmir'de doğdu. 1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Psikiyatri ihtisasını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tamamladı. Analitik Yönelimli Grup Terapileri, Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapi, Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavileri eğitimlerini tamamladı.

2000 yılında PsikoNET Psikoterapi ve Eğitim Merkezini kurdu. Halen bu merkezin yöneticiliğini yapmaktadır. Bilişsel ve Davranışçı Terapi eğitimini ve süpervizyonunu bitirdikten sonra 2002 yılında Şema Terapi ile ilgilenmeye başladı ve 2005 yılının başlarından itibaren bu tedavi türünün ülkemizde tanınması ve uygulanması amacıyla eğitmlere başladı. ISST (International Society of Schema Therapy) tarafından "Advanced" seviyede Şema Terapisti ve eğitimcisi olarak tanınan Dr. Karaosmanoğlu halen bu eğitimleri sürdürmektedir.

2003 yılında PsikoNET Yayınlarını kuran Dr. Karaosmanoğlu, Bilişsel ve Davranışçı Terapi ve Şema Terapi konularında çeşitli kitapların çevirilerinde yer aldı ve editörlüklerini yaptı.