Grup İçi Psikolojik Danışmanlık

GRUP TERAPİSİ NEDİR?

Grup terapisi, terapi tekniklerinin ortak bir tema çerçevesinde biraraya gelen kişilere(danışanlara) genellikle birden fazla terapist tarafından uygulanmasıdır. Ortak temalara örnek olarak, cinsel istismar, deprem,sel gibi herhangi bir travmaya maruz kalmış olma, yas, cinsel işlev bozuklukları, uçuş korkusu, alkol ve madde bağımlılığı, panik problemleri, sosyal kaygı, utangaçlık gibi konular gösterilebilir.

Grup terapisinin bireysel terapiden farklı yönleri vardır. Bu modelde paylaşım esastır. Kişiler, ortak sorunlar çerçevesinde birbirlerine destek olup, sorunlarına yönelik çözümleri birlikte oluşturup yaşamlarına geçirirler.Başka bir deyişle, terapistin özgül teknik ve girişimlerinin yanı sıra grubun kendisi de değişiklik ya da iyileşme için bir araç görevi görür. Grup odasında üyeler dışarıda bulamadıkları geri-bildirimleri alma ve üzerinde çalışma gibi imkanlar elde ederler. Ayrıca ekonomik olarakta diğer terapi tekniklerinden daha uygundur.

Merkezimizde aşağıdaki konular ile ilgili grup terapisi yürütülecektir.

Şema Odaklı Anne Baba Eğitimi
Sınav Kabus Haline Gelmesin - Sınavla Başa Çıkma
İnfertilite Sürecinde Psikolojik Destek
Kayıt için lütfen merkezimizi arayınız. 


EVDE ŞEMA - ŞEMA ODAKLI ANNE-BABA EĞİTİMİ
Çocuk gelişiminde anne-babanın rolü büyüktür. Ebeveynler, zaman zaman bu rolü taşımakta zorlanmakta ve ebeveynliğin nasıl olması gerektiği ile ilgili kaygı duymaktadırlar. Nasıl bir ebeveynim, nasıl olmalıyım soruları pek çok ebeveynin kendilerine yönelttikleri sorulardandır. PsikoNET Psikoterapi ve Eğitim Merkezi'nde başlamakta olan Anne - Baba Eğitimleri'nin temel amacı ebeveynlere, hem şema modeli kapsamında ebeveynlik stillerini ve bunların çocukla iletişim konusundaki etkilerini aktarabilmek, hem de anababalık rolleri hakkındaki sorularına cevap bulmalarına yardımcı olabilmektir.
 
Eğitimin Adı:  Evde Şema - Şema Odaklı Anne-Baba Eğitimi
Eğitimin Konuları: Şema Modeli Tanımı, Çocukta Şema Gelişimi, Anababalık ve Şemalar, Şemalarla Başaçıkma, Etkili Ebeveynlik
Eğitimci: Psikiyatrist Dr. Alp Karaosmanoğlu
Katılımcılar: Eğitimimiz tüm anne-babalara ve anne-baba adaylarına açıktır.
 

SINAVLA BAŞA ÇIKMA
Sınavlar yaklaşıyor...
Bir yandan sınavlara hazırlanma; deneme sınavları, bilgi edinme, puan hesaplamalar, okul seçmeler! 
Bir yandan ailenin beklentileri ile yüzleşme, başarılı olma tutkusu, “ya başarısız olursam” kaygısı!
Çaresizlik, yalnızlık, kabul görmemişlik, güvensizlik, anlaşılmamışlık, utanç, kaygı ve üzüntü bu dönemlerde sıklıkla yaşanan duygular. Tüm bunlarla etkili başetmek için ne yapılması gerektiğini öğrenmek, duyguları paylaşmak, işbirliği kurmak, güven duygusu oluşturmak için biraraya gelmeye ne dersin?
 
Çalışmanın Adı: Sınav Kabus Olmasın 
Çalışmanın İçeriği: “Sınav Kabus Olmasın” grup çalışması, içeriğinde bilgi aktarımı, rahatlama egzersizleri, olumsuz düşüncelerle başetme, problem çözme ve etkili ders çalışma yöntemleri gibi paylaşım ve teknikler bulunduran, sınav olgusuyla karşı karşıya kalan tüm öğrenciler için hazırlanmış olan bir grup çalışmadır. Çalışmanın özünde, zihin ve bedenin uyum içinde olması gerektiği yatmaktadır. Bu uyumu sağlamanın yollarını aktarmak, çalışmanın başlıca amacıdır. 
Eğitimci: Klinik Psk. A. Derya UTKU
Katılımcılar: Üniversite ve liselere giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler ile okul hayatında sınav kaygısı yaşayan, ders çalışma ve zamanı iyi kullanma gibi konularda sıkıntı yaşayan öğrenciler bu grup çalışmasına katılabilirler. 
 

INFERTİLİTE DESTEK
Tüp Bebek tedavisinin en fazla stres yaratan müdahalelerden biri olduğunu biliyor muydunuz? Yapılan çalışmalar, psikolojik destek alan kişilerin, stres, depresyon ve kaygı belirtilerinin azaldığını (McNaughton-Cassill, M.E. et al.; 2002) ve hamilelik oranlarının yükseldiğini göstermiştir (Domar, A.D.; 2000).
Çalışmanın adı: İnfertilite Sürecinde Psikolojik Destek
Çalışmanın amacı: Çalışmamız yardımcı üreme teknolojilerinden yararlanan kişilere tedavi sürecini ve tedavinin psikolojik etkilerini tanıtmayı ve aynı zamanda kişilerin stresle başaçıkma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Eğitimci: Klinik Psk. A. Derya UTKU
Katılımcılar: Aşılama (IUI), Tüp Bebek (IVF) gibi yardımcı üreme tedavilerinden yararlanan ya da yararlanmayı düşünen tüm kadınlar bu çalışmaya katılabilirler. Gruplar minimum 4 maksimum 10 katılımcıdan oluşmaktadır.