Çalışma Yaklaşımlarımız

Merkezimizde çeşitli psikoterapi kuramları doğrultusunda bireysel ve grup görüşmeleri yapılmaktadır. Sorun olarak tanımlanan durum uzmanın çalıştığı kuram çerçevesinde ele alınır ve kuramın önerdiği teknikler yardımıyla tedavi edilir. Kuramlar ve önerdikleri psikoterapötik teknikler kısaca şu şekildedir. 
 
Şema Terapi
Şema Terapi, Jeffrey Young tarafından geliştirilmiş bir teori ve terapi yöntemidir. Şemalar, bizi etkileyen uyaranın ne olduğunun anlaşılması için çocukluk döneminde oluşturulmuş zihinsel yapılardır. Bebeklikten başlayarak gelişir ve yaşam boyu sürerler. Şema Terapinin amacı, kişiye ait  patoloji üreten şemaların ne olduğunun kişi tarfından farkına varılmasını sağlamak ve bilişsel ve yaşantısal teknikler yardımıyla kişinin başa çıkma stratejilerini geliştirmektir. 
 
Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
Aaron Beck tarafından geliştirilen Bilişsel-Davranışçı Terapi sorunların, olayların kendisinden değil, olaya verilen bakış açılarından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Asıl amaç işlevsel olmayan tutum ve bakış açılarını yakalamak ve daha gerçekçi hale getirebilmektir. Kaygı ve duygudurum bozukluklarında yapılan bilimsel çalışmalar, bu terapi yönteminin etkililiğini ortaya koymaktadır.
 
Psikodinamik Yaklaşım
Psikoterapi kuramları içinde en eski ve köklüsü olan, Freud'un öncülüğünde gelişen bu model insanı en geniş bir şekilde tanımlamaya çalışmakta, insanın ruhsal yapısının, belirlenmiş gelişim evrelerinde meydana gelebilecek olumsuzluklara bağlı olarak oluşabileceğini öngörmekte, buna ek olarak psikoterapide bu olumsuzlukları, serbest çağrışım yöntemiyle yeniden çerçeveleme amacı gütmektedir. 
 
Geştalt Terapi
Geştalt Terapi Fritz Pearls tarafından ortaya atılmış olmakla birlikte, insan yaşamının bir bütünden oluştuğunu, gelişirken geçirdiği sıkıntı veren yaşantılar nedeniyle bütünden kopup, parçalanma yaşayabileceğini savunmaktadır. Terapinin amacı bu parçalanmışlığı bütünlüğe dönüştürmektir. Yaşantısal tekniklerle şimdi ve burada yönelimli çalışan Geştalt, psikopatolojinin çeşitli alanlarını tedavi etmede olumlu sonuçlar göstermektedir.