Şema Terapi Eğitimi

Bu eğitim sonunda kriterleri dolduran katılımcılar ISST'nin (International Society of Schema Therapy) onayladığı "Standart" veya “İleri” seviyelerde Şema Terapisti sertifikası alacaklardır. Daha önce merkezimizin düzenlediği eğitimlere katılan terapistler, süpervizyon seviyesinden eğitimlerine devam edebilirler. 
Eğitim Konuları :
 • I.  OTURUM - Şema Terapi Temel Teknikler 1

   

  ŞEMA TERAPİ

  * Bilişsel Terapi’den Şema  Terapi’ye değişim

  * Şema Terapi’nin Tanımı

  * Standart Bilişsel Terapi modelinden farkı

  * Şema Teorisi

   

  ŞEMALAR

  * Şemaların Kazanılması

  * Şemaların Özellikleri

  * 5 Şema Alanı ve 18 Şema

   

  BAŞA ÇIKMA TEPKİLERİ

  * Başa Çıkma Tanımı

  * Başa Çıkma Tepkileri:Teslim,Kaçınma ve Aşırı Telafi

   

  ŞEMA MODLARI

  * Şema Modu Tanımı

  Çocuk Modları,Uyum Bozucu Ebeveyn Modları,Uyum Bozucu Baş Etme Modları,

  Sağlıklı Erişkin Modu

  - Kişilik Bozukluklarında Şema Modları: Narsistik ve Borderline
  Kişilik Bozuklu
  ğu

   

  ŞEMA TERAPİSİ UYGULAMALARINA GİRİŞ

  Şema Terapi Teknikleri

  Bilişsel Teknikler

  ·         Şema günlükleri

  ·         Başa çıkma kartları

  ·         Kar-zarar analizi

  ·         Kanıt-karşı kanıt
  analizi

   

   Yaşantısal Teknikler 1 (Görselleme Çalışması)

  ·         Görselleme &
  Görsellemenin Yeniden Senaryolandırılması

  ·         Şemaları Erken
  Çocukluk Yaşantısıyla Ba
  ğdaştırmak

  ·          Çocuk modları,
  özellikle incinmiş ve kızgın çocuk modları ile yeniden ebeveynlik

   

  Yaşantısal Teknikler 2 (Çift Sandalye&Canlandırma)

  ·         Şemalar ve modlarla
  çift sandalye

  ·         Uyum bozucu başa
  çıkma modlarıyla yüzleştirmek

  ·         Canlandırmalar

   

  Terapi İlişkisinin Şema Terapi odaklı kullanımı

  ·  Yeniden Ebeveynlik

  ·  Empatik Yüzleştirme

  ·  Sınır Koymak

  ·  Terapist Şemaları:  Bazı danışanlar karşısında şemaları
  aktifleşenterapistlerin tedavi sürecinde karşılaştıkları engellerle çalışmak

  ·  “Kendini açma”nın uygun  şekilde kullanımı

   

  Ev ödevi çalışmaları  ve davranışsal değişim

   

  II.  OTURUM - Şema Terapi Temel Teknikler 2 

   

  DETAYLI ŞEMA STRATEJİLERİ

  Sevgi Alanı

  - Duygusal Yoksunluk Şeması için stratejiler

  - Sosyal İzolasyon

  - Duyguları Bastırma

  - Kusurluluk

   

  Saygı Alanı

  - Başarısızlık

  - Boyun Eğicilik

  - Bağımlılık

  - İç içelik

   

  Güven Alanı

  - Dayanıksızlık

  - Karamsarlık

  - Kuşkuculuk

  - Terkedilme

  - Cezalandırıcılık

  - Fedakarlık

   

  Sınır Alanı 

  - Yüksek Standartlar

  - Onay Arayıcılık

  - Haklılık

  - Yetersiz Özdenetim

   

  III.   OTURUM (Şema Terapinin Borderline
  & Narsistik Kişilik Bozukluklarında Uygulanması)

   

  İÇERİK VE HEDEFLER

  *  Borderline ve Narsistik
  Kalıpları Tanıma

  *  Mod Modelini Öğrenmek

  *  Mod
  Tekniklerinin Kişilik Bozukluklarında Uygulanması

  *  Mod Ölçeğinin Tedavide Kullanımı

  *  Yaşantısal,
  Bilişsel, Davranışsal Yöntemlerin Kullanımı

  *  Terapi İlişkisinin Tedavide Kullanımı

  *  Terapide Sınırları
  Yönetmek

  *  İntihar Girişimlerini Yönetmek

  *  Yakınlaşma ve
  Bireyselleşme Becerilerini Geliştirmek

  *  Terapist
  Şemalarının Yönetimi

  *   Borderline ve Narsistik İlişkileri Tanımak

  *   Empatik Yüzleştirme Tekniğinin Kullanımı

  *   Öfke Ataklarını Yönetmek   

Eğitmen :Dr. Alp Karaosmanoğlu

Psikiyatrist
Advanced Level Schema Therapist/Trainer
Vice-President of ISST (2012-2014)
Kimler Katılabilir: Psikologlar, Psikiyatristler, Psikiyatri Hemşireleri, Sosyal Hizmet Uzmanları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Mezunları, ayrıca bu alanlarda öğrenim gören yüksek lisans ve 3. 4. sınıf öğrencileri eğitime katılabilir.

Bu eğitim Ulusal ve Uluslararası Şema Terapisti Sertifikası almak için zorunlu bir eğitimdir. Tüm eğitim saatlerini eksiksiz dolduran katılımcılara katılım Belgesi  verilecektir.
İletişim Bilgi ve Kayıt İçin:
Neo İletişim - Nur Erdamar Kasar

Tel: 0532 785 98 05

E-posta: nurerdamar@gmail.com

E-posta: nurkasar@neoiletisim.com

Eğitim takvimi ve başvuru için tıklayın