Online Dr. Christof Loose Çocuk ve Ergen Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi (9 gün)

Çocuk Workshop Programı

Çocuk ve Ergenler ile Ebeveynler için  

(3 workshop oturumu : 3x3 gün)

Jeffrey Young tarafından geliştirilen Şema Terapi, psikodinamik psikoterapi gibi  bilişsel davranışçı terapinin güçlendirilmiş şeklidir. Özellikle duyguları bütünler  ama aynı zamanda tanısal ve terapötik gelişmeleri de merkezde  göz önünde bulundurur. Ek olarak Şema Terapi şema modelleri, modlar, temel ihtiyaçlar ve yaşam sürecinde onların “geleceği” ne dayalıdır. Bu nedenle Şema Terapi bilişsel-davranışçı, psikodinamik ve gelişimsel köklerin entegre  yaklaşımı olarak-özellikle çocuk ve ergen terapisinde davranış rehberliği, tanı ve tedavi konseptleri oluşturmak için uygundur.

 

“Çocuk Workshop Programı” nda, üç workshop oturumunda  (WS 1-3) önce Şema Terapötik kavramsal modeli (şemalar, modlar, başa çıkma yöntemleri), altta yatan teori (gelişimsel görevlerde temel ihtiyaçların önemi), olası tanı araçları (örn. projektif yöntemler) ve terapötik yaklaşımdaki gereklilikler (örn. ”sınırlı yeniden ebeveynlik ve “empatik yüzleştirme” konsepti) özetlenir, çocukluk ve ergenlikteki mizaç ile kişilik temeline konur. Workshop’ların merkezinde çocukluk ve ergenlikte başarılı olmuş Şema Terapi stratejileri bulunmaktadır. Bir diğer  ana nokta da ebeveyn için “şema koçluğu” ve “sistematik şema terapi” öğretimine dayanmaktadır. Çocuk ile ebeveyn arasında şema veya moda özgü işlem süreci içerir ve çocuk ile ebeveyninin uyum bozucu şemalarının güçlendirilmesine ışık tutar. Son olarak, Çocuk Ergen Şema Terapisi’nin temel prensiplerinin altı çizilir.


 

Workshop Adı

Toplam

Eğitici

Saat

ŞT-Çocuk Ergen Workshop 1

Çocuk Workshop Programı 1 Giriş- Workshop

18 saat *

12 saat 

6 saat

ŞT-Çocuk Ergen Workshop 2

Çocuk Workshop Programı 2   Ana Nokta : Çocuk ve Ergenler için Şema Terapi : Ebeveyn için Şema Terapi (1)

18 saat

11 saat 

7 saat

ŞT-Çocuk Ergen Workshop 3

Çocuk Workshop Programı 3  Ana Nokta : Ebeveyn için ŞT (2)  ve Şema Terapi Vaka Kavramsallaştırılması

18 saat

12 saat

6 saat

 

Toplamda


54 saat

35 saat

19 saat* 1 saat =60 dakika

 
Çocuk Workshop Programı 1 (üç gün, "Giriş Workshop Çalışması") Eğitmen : Dr Alp Karaosmanoğlu

 18 saat, her biri 60 dakika

Giriş workshop çalışması, uyum bozucu şemaların oluşumunu, yaşa bağlı gelişimsel modellerin temeline karşı devamını, riskleri ve koruyucu mizaç faktörlerini aydınlatır. Çocukların yaşına bağlı olarak Young tarafından tanımlanan 18 şema, karakteristik çocuk ve ergen görünümleri ve başa çıkma yöntemleri ile özetlenmiştir. Diğer başlıklar çoklu modelli tanısal teknikler (keşif, araştırma, imgeleme, vaka kavramsallaştırmanın kullanımıyla) ile terapötik ilişkinin öneminin açıklanması, psiko eğitim ve empatik yüzleştirmeyi içerir.  

Genel bir bakışla terapötik stratejiler gösterilmektedir: Çizimler ve resimlerle çalışma, mod temelli oyun terapisi, hikayelerle çalışma, parmak ve el kuklaları, metaforlar, sandalye çalışması, imgeleme, şablonlar,hatırlatma kartları ve ödev kullanımı.

Giriş Workshop’un önemli kısmı genel bir bakışla özetlendiği şekilde  ebeveynle çalışmaktır. İçerikte tipik ebeveyn mod kümelenmeleri, mod dönümü hatırlatma kartları, ebeveynsel şema ve modların araştırılması ile ebeveynlerle mod çalışmasının pratik uygulanması bulunmaktadır. (Sandalye çalışması, şablonlar, ahşap şekiller, çizimler, vs.) 

Şema teorisine giriş dışında workshop çalışması, resim ve video malzemesiyle pek çok pratik uygulama ile katılımcıların içeriği kendi pratiklerine aktarmaları için küçük egzersizler sunmaktadır.

Çocuk Workshop Programı 2 (üç gün, 18 saat) Eğitmen : Dr. Christof Loose

Ana Nokta : Çocuk ve Ergenler (12 saat ) ve Ebeveyn için Şema Koçluğu (6 saat)

Bu workshop, giriş workshop içeriği üzerine temellendirilmiştir. (WS 1), WS 2 ve 3 için katılımı ön koşuldur.

Bu workshop’un amacı özellikle çocuk ve ergenlerle Şema Terapi tekniklerini öğrenmektir. Ek olarak, ebeveynle çalışmak için bir giriş olacaktır.

Kısa bir Şema Teorisi girişinden ve (WS 1) bazı deneyimleri paylaştıktan sonra ana noktası, sınırlı yeniden ebevnlik konseptleri, empatik yüzleştirme ve bazı şema terapötik  içeren  belirli terapötik ilişki özellikleri üzerine olacaktır.

Öğretilenler üzerine video örnekleri ve ikili-üçlü katılımcısı olan rol oyunu grupları  öğretileri pekiştirir. Özellikle içerik ve yöntemler şöyledir:

 

• Çocuk ve ergenler ile yakın ilişkiler üzerine

• Parmak ve el kuklalarıyla çalışmak

• Hatırlatma kartlarının kullanımı ve ödev

• (Kök) hikayelerle çalışmak

 

Ebeveynlik çalışmalarının ilk kısmı aşağıdakileri içerir:

• Ebeveynlerle terapötik ilişki: "Sınırlı Yeniden Ebeveynlik"

• Ebeveyn imkanlarının, ihtiyaçlarının ve aile yapılarının araştırılması

• Ölçeklerin test edilmesi

• Şema ve mod kavramının ebeveynlik konsepti altında gruplar halinde egzersizlerle eğitimi

 

Şema teorisinin özelliklerinin yanında bu workshop, resim ve video materyalleriyle birçok pratik gösteri sunuyor ve küçük egzersizler katılımcıların içeriği kendi uygulamalarına aktarmalarına olanak sağlıyor.

 

Çocuk Workshop Programı 3 (üç gün, 18 saat) Eğitmen : Dr. Christof Loose

Ana noktası: Ebeveynler için Şema Koçluğu (6 saat) ve Vaka Kavramsallaştırma (6 saat) ve Çocuklar için ek teknikler. Örneğin: Oyun Terapisi, İç Ev, Gruplarla Çocuk Ergen Şema Terapisi çalışması (6 saat).

 

Bu workshop, giriş ve yoğun pratik workshop'unun  (WS 1 ve WS 2) içeriğine dayanmaktadır ve  yoğun pratik workshop'una katılım için ön şarttır (WS 3).

 

Bu workshop'un amacı, ebeveynlerle şema terapisi tekniklerini öğrenmek (WS 2'nin devamı) ve şematik terapötik yaklaşımları kendi vakalarına uygulamaktır.

 

WS 1 ve WS 2 teorilerine kısaca değinildikten sonra, pratik egzersizler de dahil olmak üzere ebeveynlerle yapılan çalışmanın özellikleri üzerinde durulacak. WS 3'ün ilk gününün ana noktaları, sandalyelerle ebeveyn mod çalışması, parmak kuklaları, şablonlar, imgeleme, şema ve mod hatırlatma kartları, içsel diyaloglar ve şema günlüklerini içerir.

 

Ebeveyn çalışmasının ikinci kısmı aşağıdakileri içerir: (ilk kısım WS 2’deydi):

• Vaka Kavramsallaştırma oluşturma

• Ebeveyn şemalarının ve modlarının düzenlenmesi

• Aile üyeleri arasında mod geri bildirimi

• Terapist ve hasta arasında şema ve modların anlaşması (çocuk / ebeveynler)

• Ebeveyn Modu-Döngü-Çatışma-Kartlarının Kullanımı

 

Vaka Kavramsallaştırma: Katılımcıların vaka çalışmaları ve iki ya da üç kişilik gruplardaki rol oyunları öğrenilenlerin pekiştirilmesini sağlar.

 

Vaka sunumundan sonra katılımcılar hasta ve ailesine şema terapötik vaka kavramı ve tedavi planını küçük gruplar halinde uygularlar. Daha önce uygulanmış olan şematik terapötik tedavi tekniklerine bağlı olarak ilerlemeler ve kullanılan müdahalelerde yaşanan sorunlar tartışılmaktadır. Son aşamada katılımcılar, şema terapötik yaklaşımlarını öz-farkındalık, kendini açma ve süpervizyon grupları bağlamında nasıl takip edeceklerini öğreneceklerdir. Workshop'un ikinci ve üçüncü gününde aşağıdakiler ele alınacaktır:

 

• Vaka kavramsallaştırmasına temel yaklaşımın gösterimi

• Kendi vakaları için kavramsallaştırma ve tedavi planlaması

• Şema terapötik süpervizyonu, kişisel deneyim ve sertifikasyon

• Terapide özel problemler

• Mod odaklı oyun terapisi

• "İç Ev" Üzerine Çalışma


Eğitmen:Christof Loose; PhD

Klinik psikolog; Çocuk ve Ergen terapisti (CBT)
Üst düzey şema terapisti ve süpervizörü - Çocuk ve Ergen Şema Terapisti
Yetişkin Şema Terapisti- Uluslararası Şema Terapi Derneği (ISST Eğitmeni)
Heinrich-Heine Üniversitesi Düsseldorf  Deneysel Psikoloji Enstitüsü Klinik Psikoloji Bölümü

Dr. Alp Karaosmanoğlu
Yetişkin Şema Terapisti- ve süpervizörü, Uluslararası Şema Terapi Derneği (ISST Eğitmeni)

Kimler Katılabilir:Psikiyatri uzmanları ve klinik psikologlar. Katılımcılar  lisans yüksek lisans mezuniyet belgelerini beyan ederek kayıt yaptırabilirler.

İletişim:

Bilgi ve Kayıt İçin:

Neo İletişim - Nur Erdamar Kasar

Tel: 0544 722 28 64  -  0532 785 98 05

E-posta: nurerdamar@gmail.com

E-posta: nurkasar@neoiletisim.com


Eğitim takvimi ve başvuru için tıklayın