Bulimia Nervoza

Dönem dönem gelen aşırı yemek yeme, kilo alma ve bir yandan da kilo almayı uygun olmayan yollarla durdurma çabaları ile belirli bir bozukluktur.

Bu hastalar sürekli aşırı yiyen, ileri derecede şişman olan ve şişman kalan insanlardan farklıdır. Hasta, aşırı yeme nöbeti başlayınca bütün çabalarına, korkularına, üzüntüsüne karşın yeme tutkusunu durduramaz.

Kilo almayı önlemek için hasta yediklerini kusar, iştah kesici, sürgün yapıcı, idrar söktürücü ilaçlar kullanır.

Çoğu zaman fazla kilolu olmayabilir; kilo alınca sürekli şikayet eder. Beden ağırlığı, üzellik, çirkinlikle aşırı uğraş vardır. Bu kişiler yaşamının büyük bir bölümünü yemek ve yememek arasında bocalama içinde geçirir.

Yeme tutkusu öyle ağır basar ki bir yandan gizlice yer, gider çıkarır, gene yerler.

Kimi hastalar yiyeceklerinin niteliğine bakmazlar. Önemli olan tıkınmak deyimi ile tanımlayabileceğimiz türden yemektir. Tıkınma davranışından dolayı kendini eleştirir,
suçlar; hatta kendinden iğrenir.

Hasta çoğu zaman çökkün duygudurum gösterir.

Anoreksiya nervozanın bulimik türünde de zaman zaman aşırı yeme ve kilo alma nöbetleri olabilir. Fakat temel patoloji yemeyi kısma ve kesme doğrultusundadır.

Bulimia nervozada da kusmalar, zayıflamak için çeşitli ilaçlar kullanılabilir, fakat temel patoloji daha çok yemeyi durduramama doğrultusundadır.

Bulimiya nervozada da yenilenleri kusma ve sürgün yapıcı ilaçlarla ciddi beslenme bozuklukları ortaya çıkabilir.

Bulimiya nervoza bütün toplumlarda yaklaşık %1 oranında görülmektedir. Genç kızlarda ve kadınlarda erkeklere oranla hemen hemen 10 kat sık görülür. Bu oran hastalığın sosyal bir boyutunun olduğunu göstermektedir.

Bulimiya nervoza nöbet nöbet gelen, yıllar boyunca birçok kez yineleyen, aralıklı süregelen bir rahatsızlıktır. Oluş nedeni aydınlatılamamıştır. Bu rahatsızlıkta hipotalamustaki açlığı ve tokluğu düzenleyen merkezlerde bir işlev bozukluğu söz konusu olabilir. Aile öykülerinde bu bozukluklar daha sık görülmektedir. Ayrıca özgeçmişlerinde çocukluk çağında cinsel saldırılara uğramış olma ve aile içi sorunların çokluğu dikkati çekmekte ve hastalık şansını arttırmaktadır.


TÜM KİTAPLARDA %45'E VARAN İNDİRİMLER

İyi Hissetmek
%25
indirim
55 TL
41.25 TL
Hayatı Yeniden Keşfedin
%25
indirim
44 TL
33 TL
Mod Terapisi
%25
indirim
36 TL
27 TL
Jane Doe

Psikiyatr H.Alp Karaosmanoğlu

1969 yılında İzmir'de doğdu. 1993 yında Ege Üniversitesi Tıp Fakülesi'nden mezun olduktan sonra Psikiyatri ihtisasını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tamamladı. Analitik Yönelimli Grup Terapileri, Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapi, Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavileri eğitimlerini tamamladı.

2000 yılında PsikoNET Psikoterapi ve Eğitim Merkezini kurdu. Halen bu merkezin yöneticiliğini yapmaktadır. Bilişsel ve Davranışçı Terapi eğitimini ve süpervizyonunu bitirdikten sonra 2002 yılında Şema Terapi ile ilgilenmeye başladı ve 2005 yılının başlarından itibaren bu tedavi türünün ülkemizde tanınması ve uygulanması amacıyla eğitmlere başladı. ISST (International Society of Schema Therapy) tarafından "Advanced" seviyede Şema Terapisti ve eğitimcisi olarak tanınan Dr. Karaosmanoğlu halen bu eğitimleri sürdürmektedir.

2003 yılında PsikoNET Yayınlarını kuran Dr. Karaosmanoğlu, Bilişsel ve Davranışçı Terapi ve Şema Terapi konularında çeşitli kitapların çevirilerinde yer aldı ve editörlüklerini yaptı.