Ego'nun İşlevleri

Ego, ruhsal aygıtın özgül işlevler dizgesidir. Genellikle eyleme yönelik bir yapıdır. Edilgen konumlarda pek kolay zarlığı tanımlanamaz. Freud'a göre benlik birbirlerini tamamlayan kurgusal bir işlevler dizgesidir. İşlevlerin temel hedefi düzen ve uyumdur. Benlik ve kendilik kavramları birbirlerinden farklıdır. Ruhsal aygıtın işlevleri en iyi tanımlanmış parçalarındandır. Freud'a göre benlik, id'in bir parçasından gelişmektedir. Olgunlaşma ile bu sınır ayırımı iyice belirginleşse de hiçbir zaman
birbirlerinden tam bir ayırım olmamaktadır. Derinlere doğru örtüşen alanlar olmaktadır. Ego işlevlerini yürütmek için gerekli enerjiyi, altbenlikten almaktadır. Yani gelişen bu bölüm gelişmemiş olan bölümü yönetmekte, kontrol etmektedir. Yine Freud, böylesine bir ilişkiyi at arabasına benzetmektedir. Sürücüsü ve at arasında bir devamlılık vardır ve bütün olarak arabayı oluştururlar. Sürücü atın enerjisini arabayı istemli davranışa yöneltmede kullanır.Değişik araştırmacılar değişik işlevleri benliğe addetmekle beraber oldukça genel geçer bir işlev tanımı vardır.


Brenner'e göre 12 adet benliğe ait işlev vardır:


  1. Bilinç,

  2. Duyuların algılanması,

  3. İç uyaranların algılanması,

  4. Düşünme,

  5. Motor kontrol,

  6. Bellek,

  7. Konuşma,

  8. Savunma düzenekleri,

  9. Dürtü kontrolü ve dürtü enerjilerinin nesnelere yatırılabilmesi,

  10. Bütünlük ve uyumluluk,

  11. Gerçeğin değerlendirilmesi,

  12. Gerileme (regresyon)


Nesne ilişkileri kuramcıları ise bunlara ilişki kurma gibi bir görev de ilave etmişlerdir. Basitçe benliğin görevinin iç dünyanın isteklerinden ve baskılarından haberdar olarak ve dış dünyanın gerçeklerine uygun olarak dürtünün doyurulmasına yönelik eyleme geçme olduğunu söyleyebiliriz. Böylesine bir eyleme geçebilmek için yukarıda sayılan her bir özelliğe gereksinim olacaktır.

Yukarıda sayılan başlıklardan bütünlük ve uyumluluk, gerçeğin değerlendirilmesi, gerileme (regresyon) biraz daha açıklanacaktır. Benliğin örgütleyici işlevinin altında
integration (bütünleme) ve sentez yer almaktadır. Örgütlenme ego gelişiminin temellerindendir. Bu olmadığı takdirde Border-line kişilik örgütlenmesi adı altında bir
klinik durumdan bahsedilmektedir (Bu border-line kişilik bozukluğundan farklı bir kliniktir). Bütünleme yetisi ile değişik pek çok örnekten benlik, yeni bir alaşım
hazırlamaktadır. Bütünleme gibi alınan bir bütünün parçalanması (disintegration) söz konusudur. Kişi bu böldüğü parçalardan kendi bütününe dahil debileceklerini alabilir. Ben ile ben olmayan'ın ayrımlaşmaya başlaması ile gerçeği değerlendirme yetisinin tohumları atılır. Bebek geliştikçe duygu ve düşünceleri de gelişir. Bu anlamda da
bebek kendi duygularının çevreden farklı olabileceğini görür.

Gerçeği değerlendirme ise birkaç alt başlıkta incelenmektedir.
  I)İç ve dış uyaranları, düş ile gerçeği birbirinden ayırt etme

  II) Kendilik tasarımları arasındaki farkların ayırtına varabilmek (böylece kendisinin farklı yönlerini tanıyabilir)

  III)Nesne tasarımları arasındaki farkın ayırtına varabilmek (başkalarının farklı özelliklerini anlayıp tanıyabilmek)

  IV)Duygular arasındaki farkların ayırtına varabilmek

  V)Geçmiş ile geleceği birbirinden ayırt edebilmek ve zamanı anlayabilmek. Gerileme, ulaşılmış bir ruhsal gelişme düzeyinden daha önceki ve daha az gelişmiş olduğu kabul edilen dönem düzeyine dönüş olarak tanımlanır. Gerileme dürtüler, duygular, benlik ve üstbenlikte gözlenir.


Klasik olarak en sık benlik gerilemesi kişinin aşırı doyuma yönelmesi veya yoğun duygular yaşaması olarak kabul edilmektedir. Üstbenlikte gerileme ise kişinin daha katı ve ahlakçılığa dönmesi ile belirlenebilir. Savunma düzeneklerinde de bir ilkelleşme eğilimi görülmesi ego gerilemesinin belirtilerindendir. Gerileme sadece patolojik bir süreç değildir. Normal kişilerde de belirli ortam ve koşullarda ortaya çıkabilir tıpkı savunma düzeneklerinde olduğu gibi. Ayrıca uykuya dalarken, cinsel yakınlaşmada, öğrenme ve yaratıcılığın gerekli olduğu durumlarda regresyon doğal olarak bulunmaktadır.


TÜM KİTAPLARDA %45'E VARAN İNDİRİMLER

İyi Hissetmek
%25
indirim
300 TL
225 TL
Hayatı Yeniden Keşfedin
%25
indirim
275 TL
206.25 TL
Mod Terapisi
%25
indirim
200 TL
150 TL
Jane Doe

Psikiyatr H.Alp Karaosmanoğlu

1969 yılında İzmir'de doğdu. 1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Psikiyatri ihtisasını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tamamladı. Analitik Yönelimli Grup Terapileri, Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapi, Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavileri eğitimlerini tamamladı.

2000 yılında PsikoNET Psikoterapi ve Eğitim Merkezini kurdu. Halen bu merkezin yöneticiliğini yapmaktadır. Bilişsel ve Davranışçı Terapi eğitimini ve süpervizyonunu bitirdikten sonra 2002 yılında Şema Terapi ile ilgilenmeye başladı ve 2005 yılının başlarından itibaren bu tedavi türünün ülkemizde tanınması ve uygulanması amacıyla eğitmlere başladı. ISST (International Society of Schema Therapy) tarafından "Advanced" seviyede Şema Terapisti ve eğitimcisi olarak tanınan Dr. Karaosmanoğlu halen bu eğitimleri sürdürmektedir.

2003 yılında PsikoNET Yayınlarını kuran Dr. Karaosmanoğlu, Bilişsel ve Davranışçı Terapi ve Şema Terapi konularında çeşitli kitapların çevirilerinde yer aldı ve editörlüklerini yaptı.