Şizofreni

İnsanı insanlar arası ilişkilerden kopararak kedine özgü içe kapanım oluşturan, düşünce, duygu ve algı bozuklukları ile seyreden, gerçeği değerlendirme yetisini bozan yıkıcı bir hastalıktır. Hastalık süresince zihinsel bir yıkımla entelektüel kapasite azalır. Genelde bu hastalar toplumdan izole olur. İş ve ailesel yaşantılarını sürdüremezler veya çok zorlanırlar. Hastaların gerçeği değerlendirme yetisi bozulur ve kendilerine özgü, gerçek olmayan "psikotik" bir dünyada yaşarlar. Çocukluk gelişim dönemlerinde şizofrenik ebeveynlerden bahsedilmiştir. Hastalar ilkel dönemlere şiddetli bir gerileme (regresyon) gösterirler. Biyolojik çalışmalarda değişik beyin bölgelerinde doku kayıpları saptanmıştır. Dopaminerjik nöronlarda işlev bozukluğu en çok üzerinde durulan neden olmuştur.

Kalıtım bu hastalığın ortaya çıkışında, hastaların bir grubu için önemlidir. Tedavide sonuçlar çelişiktir. Genelde çok uzun dönemli hatta yaşam boyu ilaç ve psikoterapiler gerekmektedir. Grup ve uğraş tedavileri de tedavi modaliteleri arasına katılabilir. Gerçeği değerlendirme yetisindeki ileri derecede bozulma bu hastaların cezai
ehliyeti konusunda tartışmalara neden olur.


TÜM KİTAPLARDA %45'E VARAN İNDİRİMLER

İyi Hissetmek
%32
indirim
33.33 TL
22.5 TL
Hayatı Yeniden Keşfedin
%32
indirim
35.19 TL
24.1 TL
Jane Doe

Psikiyatr H.Alp Karaosmanoğlu

1969 yılında İzmir'de doğdu. 1993 yında Ege Üniversitesi Tıp Fakülesi'nden mezun olduktan sonra Psikiyatri ihtisasını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tamamladı. Analitik Yönelimli Grup Terapileri, Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapi, Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavileri eğitimlerini tamamladı.

2000 yılında PsikoNET Psikoterapi ve Eğitim Merkezini kurdu. Halen bu merkezin yöneticiliğini yapmaktadır. Bilişsel ve Davranışçı Terapi eğitimini ve süpervizyonunu bitirdikten sonra 2002 yılında Şema Terapi ile ilgilenmeye başladı ve 2005 yılının başlarından itibaren bu tedavi türünün ülkemizde tanınması ve uygulanması amacıyla eğitmlere başladı. ISST (International Society of Schema Therapy) tarafından "Advanced" seviyede Şema Terapisti ve eğitimcisi olarak tanınan Dr. Karaosmanoğlu halen bu eğitimleri sürdürmektedir.

2003 yılında PsikoNET Yayınlarını kuran Dr. Karaosmanoğlu, Bilişsel ve Davranışçı Terapi ve Şema Terapi konularında çeşitli kitapların çevirilerinde yer aldı ve editörlüklerini yaptı.