ŞİZOFRENİ VE DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR

Şizofreni

İnsanı insanlar arası ilişkilerden kopararak kedine özgü içe kapanım oluşturan, düşünce, duygu ve algı bozuklukları ile seyreden, gerçeği değerlendir..