Depresyon

Depresyon, psikiyatrik hastalıklar içinde en sık rastlanan ve tedavi edilemez ise insan yaşamını tehdit edebilen bir hastalıktır. Bu psikiyatrik bozukluğun özü kişinin benlik saygısında azalmadır. Bundan köken alan diğer bulgular ise, suçluluk duyguları, kişisel hijyen azalması, uyku ve iştah azalması, özkıyım (intihar), ağlama ve kişiler arası ilişkilerin zayıflamasıdır.

Hastalık kişide ağır bir ekonomik ve yaşam kalitesi yıkımı yapar. Ancak hekime başvuru genelde azdır. Başvuru olsa bile tedaviye tam uyumun %5-10 arası olduğu görülmüştür. Psikiyatrik hastalıklar, kişi tarafından genelde iradesizlik, güçsüzlük gibi yorumlanır. Halbuki nasıl bir kalp hastalığı iradesizlik veya kişinin kendi kendine yeneceği bir durum olarak algılanmıyor ise depresyon ya da bir psikiyatrik hastalık da böyledir. Sonuçta hekime gidilmeli, tedavi alınmalı ve uygun çözüm yolları tartışılmalıdır. Ruhsal hastalığın iradesizlik, zayıflık gibi kavramlarla ilgisi yoktur.

Depresyon kelime anlamı olarak çökkünlük demektir. Ancak her hissedilen çökkünlük durumu depresyon hastalığı anlamına gelmez.


RİSK FAKTÖRLERİ

Hastalık üzerine yoğun araştırmalar bazı risk gruplarını saptamıştır:


 • Depresyonlu ana babaların çocukları

 • Olumsuz çocukluk yaşantıları olanlar

 • Bazı kişilik özellikleri

 • Olumsuz yaşam olayları

 • cinsiyet

 • Bazı yaş aralıklarında olanlar

 • Menapoz dönemi

 • Bazı sosyal sınıflar

 • Bazı kültürlerNEDENLERİ

Depresyon hastalığının ortaya çıkışında değişik nedenler saptanmıştır. Yani birden çok neden vardır. Biyolojik etkenlerin ve psikososyal etkenlerin rol oynadığı kabaca söylenebilir. Biyopsikososyal bir hastalık olduğu kabul edilmektedir.


Biyolojik etkenler

 • Biyojenik aminler

 • Nöroendokrin düzenleme(bazı beyin hormonları)

 • Nöroanatomik görüşler(bazı beyin bölgeleri)Psikososyal etkenler:

 • Yaşam olayları

 • Psikanalitik kuram

 • Nesne ilişkileri kuramıTEDAVİ YAKLAŞIMLARI

 • İlaç tedavisi

 • Psikososyal tedavi yaklaşımları


  • Psikanalitik yönelimli psikoterapi

  • Bilişsel terapisi

  • Kişiler arası psikoterapi

  • Davranışcı terapi

  • Evlilik ve aile terapisi


 • Dirençli depresyonlar ve ECTEğer depresyon hastalığı değişik tedavilere cevap vermiyor ise dirençli depresyon olarak kabul edilir.
Dirençli depresyon tedavisinde değişik antidepressan ilaç kombinasyonları, tiroid hormonu preparatları, lityum ve benzeri mizaç düzenleyicilerin ilavesi söz konusu olmaktadır. Ancak bu değişik tedavi biçimlerine yanıt alınamaması durumunda EKT tedavileri yapılması gündeme gelmektedir. Elektrokonvulzif (EKT) tedavi genelde toplumun korktuğu, rahatsız olduğu ve insanlık dışı gibi gördüğü bir yoldur. Ancak son derece etkili ve zararsız sayılabilecek bir yoldur. Hızla etki görmek istenilen vakalarda EKT tercih edilmektedir. Ayrıca ilaç kullanamayacak olan gebelerde EKT uygulanır. Gebelik ve bebek üzerine etkisi ilaçlara göre daha az olduğundan gebelik dönemi depresyonlarında tercih edilmelidir.


BAZI TERİMLER

Remisyon = Recovery: Standart bir ölçüm aracı (Örn: Hamilton Depresyon Ölçeği) ile saptanan depresyon belirtilerinde en az %50 azalmadır. Ancak bu kelimeler eş anlamlı kullanılsa da arada ufak bir fark vardır. Remisyon 2 aydan kısa süreli iyileşme, recovery ise 2 aydan uzun süreli iyileşmeye denmektedir.

Relaps: Remisyon dönemindeki hastanın belirtilerinin tekrar kötüleşmesidir.

Rekürrens: İyileşme (recovery) döneminde hastanın belirtilerinin tekrar ortaya çıkmasıdır.


Kronik Depresyon: Depresyon hastalığının tanı ölçütlerinin en azından 2 yıl devam etmesidir.


Depresyon ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz kendine-yardım kitaplarımız:


TÜM KİTAPLARDA %45'E VARAN İNDİRİMLER

İyi Hissetmek
%25
indirim
300 TL
225 TL
Hayatı Yeniden Keşfedin
%25
indirim
275 TL
206.25 TL
Mod Terapisi
%25
indirim
200 TL
150 TL
Jane Doe

Psikiyatr H.Alp Karaosmanoğlu

1969 yılında İzmir'de doğdu. 1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Psikiyatri ihtisasını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tamamladı. Analitik Yönelimli Grup Terapileri, Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapi, Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavileri eğitimlerini tamamladı.

2000 yılında PsikoNET Psikoterapi ve Eğitim Merkezini kurdu. Halen bu merkezin yöneticiliğini yapmaktadır. Bilişsel ve Davranışçı Terapi eğitimini ve süpervizyonunu bitirdikten sonra 2002 yılında Şema Terapi ile ilgilenmeye başladı ve 2005 yılının başlarından itibaren bu tedavi türünün ülkemizde tanınması ve uygulanması amacıyla eğitmlere başladı. ISST (International Society of Schema Therapy) tarafından "Advanced" seviyede Şema Terapisti ve eğitimcisi olarak tanınan Dr. Karaosmanoğlu halen bu eğitimleri sürdürmektedir.

2003 yılında PsikoNET Yayınlarını kuran Dr. Karaosmanoğlu, Bilişsel ve Davranışçı Terapi ve Şema Terapi konularında çeşitli kitapların çevirilerinde yer aldı ve editörlüklerini yaptı.