Obsesif Kompulsif Bozukluk

Tekrarlayıcı, kişiyi zorlayan düşünce ve davranışlarla karakterize bir hastalıktır. Kişi düşüncelerinin anlamsız, saçma, yersiz ve kendisine ters olduğunu bilse de bu düşüncelerini ve davranışlarını durduramamaktadır. Hastanın yaşam kalitesini oldukça düşüren ve yeti yitimi yaratan ciddi bir hastalıktır. Kişi günün büyük bir kısmını, düzen-tertip, veya kilitleri kontrol etme obsesyon ve kompulsiyonları ile geçirebilir. Bu hastalığa sıklıka depresyon eşlik eder. Obsesif kompulsif bozukluğa sahip olan bir hasta %67 oranında depresyon, veya %25 olasılıkla sosyal fobi geliştirme olasılığına sahiptir.Klasik psikoanalitik görüşe göre bu hastalık anal döneme regresyondur. Sıklıkla suçluluk duyguları eşlik eder. İzolasyon, yapıp-bozma, reaksiyon formasyon gibi savunma mekanizmaları kullanılır. Öğrenme teorisyenlerine göre nötral sitmulusa eşlik eden hoş
olmayan uyaranlarla obsesyonlar oluşur. Obsesyonun oluşturduğu anksiyeteyi de bazı kompulsiyonların azalttığını kişi öğrenir. Bu hastalıkta anlamlı bir genetik geçiş ve yatkınlık söz konusudur. OKB li hastanın birince derece yakınlarında %35 oranında OKB li hasta bulunmaktadır. Beyin görüntüleme ve metabolizma çalışmalarında bazı hastaları bazı beyin bölgelerinde anormallikler bulunmuştur. Seretonin metabolitlerinin belirli beyin bölgelerinde arttığı ve azaldığı bildirilmiştir.


Hastaların yarısından fazlasında semptomlar aniden başlar. Bu başlangıç genelikle stresli bir yaşam olayını takiben olur. Hastaların %30' u tedavi ile iyileşirken, %40-50 si orta derecede iyileşir, %20-30' u tedaviden çok az fayda görür. SSRİ grubu ilaçlar ve davranışçı tedaviler genellikle ilk seçeneklerdir. İç görü yönelimli psikoterapiler de tedaviye katılabilir.


Bu konu ile ilgili kendine yardım kitaplarımız:


TÜM KİTAPLARDA %45'E VARAN İNDİRİMLER

İyi Hissetmek
%25
indirim
300 TL
225 TL
Hayatı Yeniden Keşfedin
%25
indirim
275 TL
206.25 TL
Mod Terapisi
%25
indirim
200 TL
150 TL
Jane Doe

Psikiyatr H.Alp Karaosmanoğlu

1969 yılında İzmir'de doğdu. 1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Psikiyatri ihtisasını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tamamladı. Analitik Yönelimli Grup Terapileri, Bilişsel ve Davranışçı Psikoterapi, Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavileri eğitimlerini tamamladı.

2000 yılında PsikoNET Psikoterapi ve Eğitim Merkezini kurdu. Halen bu merkezin yöneticiliğini yapmaktadır. Bilişsel ve Davranışçı Terapi eğitimini ve süpervizyonunu bitirdikten sonra 2002 yılında Şema Terapi ile ilgilenmeye başladı ve 2005 yılının başlarından itibaren bu tedavi türünün ülkemizde tanınması ve uygulanması amacıyla eğitmlere başladı. ISST (International Society of Schema Therapy) tarafından "Advanced" seviyede Şema Terapisti ve eğitimcisi olarak tanınan Dr. Karaosmanoğlu halen bu eğitimleri sürdürmektedir.

2003 yılında PsikoNET Yayınlarını kuran Dr. Karaosmanoğlu, Bilişsel ve Davranışçı Terapi ve Şema Terapi konularında çeşitli kitapların çevirilerinde yer aldı ve editörlüklerini yaptı.