PSİKOTERAPİ

İnançlar

İnançlar, çocukluk çağlarından itibaren öğrenme yolu ile oluşan düşünsel yapılardır. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri” (A=>B) ve “eşdeğerlil..